مولتی باکس دل آسا

پایدار و بادوام قابل اتصال به هم در رنگ های جدید و متنوع ایده ای مناسب برای مرتب کردن اتاق ها